30 October 2009

Använd det du har (Use what you've got)


This is such a good idea!! I have joined, join you too. It is in Swedish but the rules are simple and I'll put them down in English as well.

Reglerna är som följer:
  1. Vi använder enbart material vi har hemma (sytråd är det dispens på)
  2. Vi försöker pyssla undan en sak varje vecka under november månad.
  3. Vi väljer själva om vi kan tänka oss att lotta ut något/några saker av det vi gjort på vår blogg mot att de tävlande tipsar om det utlottade hantverket på sin blogg. (Valfritt)
  4. Vi lägger upp "Använd det du har" loggan på vår blogg så vi lätt ser vilka våra medpysslerskor är.
  5. Meddela ditt deltagande till http://beasbarnslikheter.blogspot.com/ Där läggs det ut länkar till varje deltagare så man kan följa sina medpysslerskors projekt för tips, peppning och inspiration!
The rules:
  1. We only use materials that we have already got at home (thread excepted)
  2. We try to create one item each week during the month of November.
  3. You can decide if you would like to organise a raffle to give away any of your creations. To take part in your raffle the participants need to link to the creation on their blog as a tip to others. (Optional)
  4. We put the 'Use what you've got' logo on our blog so that we can easily spot our peers.
  5. To take part go to http://beasbarnslikheter.blogspot.com/. Here you can find links to all participants to make it easy to follow everybody's projects, pep-talks and inspiration!
Have fun!!

No comments:

Post a Comment